Research and innovation activity in CSTU


ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з НДР та міжнародних зв’язків,

д.е.н., професор

______________ Т.М. Качала

« 20 »       червня       2013 р.

 

ПЛАН

роботи науково-технічної ради

ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

на друге півріччя 2013 року

 

Вересень (23.09.2013)

1.     Звіт директора НДІ ЧДТУ про роботу, що проводилася в рамках науково-дослідної та інноваційної діяльності за 2012-2013 навчальний рік.

Доповідач: директор НДІ ЧДТУ  Шадхін В.Ю.

2.     Про наукову роботу по держбюджетній темі №195-12 "Технологічні умови створення теплоізоляційних нанорозмірних оксидних покриттів на поверхнях оптичних діелектриків комбінованим термовакуумним осадженням".

Доповідач: к.т.н., доцент Бондаренко Максим Олексійович.

3.     Різне.

 

Жовтень (28.10.2013)

1.     Про наукову роботу по держбюджетній темі №194-12 "Фізико-хімічні основи впливу низькотемпературної плазми бар‘єрного розряду на паливо-повітряну суміш та компоненти димових газів".

Доповідач: к.т.н., доцент Громико Андрій Володимирович.

2.     Про наукову роботу по держбюджетній темі №186-11 "Регулювання сталого розвитку регіональних економічних систем в умовах трансформаційних змін".

Доповідач: д.е.н., доцент Ткаченко Юлія Володимирівна.

3.     Різне.

Листопад (25.11.2013)

1.     Про наукову роботу по держбюджетній темі №196-12 "Фізико-хімічні основи формування наноструктурних полімерних композитів під дією фізичних полів".

Доповідач: к.х.н., доцент Унрод Володимир Ізяславович.

2.       Про випуск фахових наукових видань в ЧДТУ.

Доповідач: начальник РВЦ Литвин Олена Володимирівна.

3.     Різне.

Грудень (23.12.2013)

1.     Про наукову роботу лінгвістичного факультету.

Доповідач: декан ЛФ, д.пед.н., професор Білик Людмила Іванівна.

2.     Затвердження плану роботи НТР на перше півріччя 2014 року.

Доповідач: вчений секретар НТР Бондаренко Максим Олексійович.

3.     Різне.

 

 

 

 

Розглянуто і затверджено

на засіданні науково-технічної ради

20 червня 2013 р.

протокол №6

 

 

 

 

 

Вчений секретар НТР                                                                  М.О. Бондаренко