Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

Merega_centers

МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ

Мережа регіональних центрів з інвестицій та розвитку створена для організації взаємодії науково-дослідних, інвестиційних підприємств, установ та організацій, органів державної влади щодо інвестиційного розвитку економіки, впровадження інвестицій в галузях економіки України, сприяння просуванню українських технологій та винаходів на світовому ринку. Складається з 27 регіональних центрів, координатором яких є Міжрегіональний центр з інвестицій та розвитку. В мережі регіональних центрів аналізуєтся інвестиційний потенціал регіонів та визначених законодавством пріоритетних галузей економіки. Крім цього, Мережа регіональних центрів з інвестицій та розвитку сприяє розвитку інформаційно-консалтингового забезпечення інвестиційної діяльності та інвестиційного розвитку регіонів; забезпечення наукової та іншої підтримки впровадження програм і проектів інвестиційного розвитку регіонів та окремих галузей економіки, у тому числі через механізм програмно-цільового фінансування відповідно до законодавства на конкурсній основі науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Основні завдання Мережі регіональних центрів з інвестицій та розвитку:

 • аналіз інвестиційного потенціалу регіонів та визначених законодавством пріоритетних галузей економіки;
 • забезпечення наукової та іншої підтримки впровадження програм і проектів інвестиційного розвитку регіонів та окремих галузей економіки, у тому числі через механізм програмно-цільового фінансування відповідно до законодавства на конкурсній основі науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
 • сприяння розвитку інформаційно-консалтингового забезпечення інвестиційної діяльності та інвестиційного розвитку регіонів та визначених законодавством пріоритетних галузей економіки;
 • підтримка процесу становлення та розширення регіональної інвестиційної інфраструктури;
 • реалізація відповідно до законодавства України пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності;
 • організація взаємодії науково-дослідних, інвестиційних підприємств, установ та організацій, органів державної влади щодо інвестицій в економіку України.

Мережа регіональних центрів з інвестицій та розвитку відповідно до покладених на неї завдань:

 • готує довідково-інформаційні та рекламні матеріали щодо інвестиційних проектів та продукції, поширює їх у встановленому законодавством порядку, у тому числі з використанням Інтернет;
 • проводить семінари, конференції з метою поширення досвіду використання інвестиційної продукції;
 • сприяє залученню інвестицій для створення та впровадження інвестиційної продукції;
 • сприяє відповідно до законодавства України залученню у господарський обіг об’єктів права інтелектуальної власності з метою збільшення капіталізації суб’єктів господарювання і підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • здійснює через програмно-цільовий механізм відповідно до законодавства України на конкурсній основі фінансування проведення найважливіших прикладних науково-технічних розробок, які виконуються за державним замовленням, та проектів, у тому числі тих, що виконуються в межах міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • проводить системний аналіз ефективності застосування засобів державної підтримки, стимулювання інвестиційної та науково-технічної діяльності;
 • підвищує рівень організації та здійснення інформаційно-аналітичних заходів щодо інвестиційного розвитку економіки;
 • проводить експертно-аналітичні та проектні роботи, пов’язані з інвестиційним розвитком та просуванням на ринок наукомістких інвестиційних проектів;
 • організовує і проводить попередню експертизу інвестиційних проектів, забезпечує управління інвестиційними проектами і їх супровід;
 • готує висновки та пропозиції щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, у тому числі кредитів;
 • взаємодіє з суб'єктами трансферу технологій шляхом:
 • обміну досвідом та інформацією щодо науково-технологічних досягнень;
 • проведення консультацій з основних питань науково-технічної і технологічної політики стосовно застосування технологій та їх складових;
 • виробництва та кооперації поставок складових технологій в межах договорів про їх трансфер;
 • здійснює пошук потенційних інвесторів та кредиторів для вітчизняних суб'єктів інвестиційної діяльності, надання послуг з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інвестиційних проектів;
 • готує наукові обґрунтування пропозицій щодо прийняття управлінських рішень з питань реалізації державної інвестиційної політики;
 • проводить моніторинг ефективності реалізації інвестиційних проектів та впровадження інвестиційної продукції і поширює відповідні узагальнені дані;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у проведенні спільних заходів з активізації інвестиційного розвитку економіки;
 • організовує навчання з питань інвестиційної діяльності;
 • сприяє створенню прийнятних та рівних умов для участі в інвестиційній діяльності юридичних і фізичних осіб, представників малого і середнього бізнесу, великих компаній, мистецьких колективів і окремих фізичних осіб – винахідників та носіїв ідей;
 • вживає заходів по створенню сприятливого середовища для розвитку інвестиційних процесів, реалізації замкненого інвестиційного циклу, від ідеї до виробництва і продажу (впровадження) високотехнологічних продуктів і технологій;
 • надає відповідно до законодавства інформаційні та інші консалтингові послуги інвесторам з питань започаткування інвестиційної діяльності в Україні, гармонізації структури розподілу капіталу з урахуванням об’єктів права інтелектуальної власності згідно з вимогами Світової організації торгівлі та європейських стандартів якості; надає інформацію щодо потенційних інвестиційних об'єктів інвестування;
 • взаємодіє в установленому порядку з Українською державною інноваційною компанією, іншими установами, підприємствами, у тому числі з тими, які належать до сфери управління Держінвестицій, міжнародними організаціями, фондами - потенційними інвесторами інвестиційних проектів;
 • сприяє захисту законних прав та інтересів інвесторів в їх відносинах з державними органами під час підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
 • провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, основних завдань своєї діяльності, передбачених цим Положенням;
 • провадить іншу діяльність відповідно до законодавства.

Детальніше про Мережу центрів з інвестицій та розвитку