Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

1. НАЗВА ПРОЕКТУ
Фізико-хімічні основи формування наноструктурних полімерних композитів під дією фізичних полів

2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Cтворення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів

3. ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ

4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,
ім’я, по батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь,
телефон, e-mail

Унрод Володимир Ізяславович

ЧДТУ, доцент, к.т.н.,тел.: 0472-730253

e-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Керча Юрій Юрійович


Інститут хімії  високомолекулярних сполук НАН України, д.х.н., член-кор. НАН України

Солодовнік Тетяна Володимирівна

ЧДТУ,доцент кафедри ХХТНР, к.х.н.

Демченко Валерій Леонідович

Інститут хімії високомолекулярних сполукнауковий співробітник відділу модифікації полімерів, к.ф.-м.н.

Boguslaw Buszewski

Університету Миколи Коперника, Prof. Dr., завідувач відділу екологічної хімії і біоаналітики хімічного факультету

Куриленко Юлія Миколаївна

ЧДТУ,аспірант кафедри ХХТНР

Бененко Сергій Петрович

ЧДТУ,аспірант кафедри ХХТНР

Ільїна Наталія Степанівна

ЧДТУ,студентка кафедри ХХТНР

Єгорова Оксана Валентинівна

ЧДТУ,студентка кафедри ХХТНР

5. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Мета проекту – встановлення основних закономірностей впливу зовнішніх постійних магнітного та електричного полів на структуру і властивості наноструктурних полімерних композитів на основі суміші (хітозан, полівінілпіролідон) та наповнювачів (CoCl2, FeCl3, FeCl2, NiCl2, β-дикетонати).

Практичні задачі:

1. Дослідження впливу природи та концентрації наповнювачів нанорозмірного типу на структуру та властивості суміші (хітозан, полівінілпіролідон);

2. Вивчення  особливостей структуроутворення і властивостей досліджуваних систем,  сформованих у зовнішньому постійному магнітному полі;

3. Вивчення  особливостей структуроутворення і властивостей досліджуваних систем, сформованих у зовнішніх постійному електричному полі.

Значимість проекту для розв’язання економічних і соціальних проблем:

Прогрес у різних областях науки і техніки обумовлює потребу у створенні нових полімерних композиційних матеріалів, які мали б комплекс необхідних властивостей. Методи модифікації наповнених матеріалів зовнішніми фізичними полями, а саме: ультразвуковим, електроіскровим, магнітним, електричним, порівняно з традиційними, потребують менших енергетичних затрат, вони є екологічно чистими, а також менш матеріалоємними. Це відкрило принципово нові можливості створення композиційних матеріалів із покращеними характеристиками.