Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

1. НАЗВА ПРОЕКТУ

Розробка техніко-економічного обґрунтування впровадження технологічної лінії утилізації рідкої спиртової барди для виробництва повноцінного гранульованого кормового продукту стандарту DDGS

2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Нові речовини і матеріали

3. ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ

ДП Косарський спиртовий завод

4. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Метою проекту є створення та впровадження у виробництво технологічної лінії по утилізації жидкої спиртової барди для виробництва повноцінного гранульованого кормового продукту стандарту DDGS.

Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку спиртової галузі є впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва спирту, що включає використання відходів спиртового виробництва в якості вторинних ресурсів. Основним вторинним продуктом спиртового виробництва є спиртова барда, що утворюється після виробництва спирту з зрілої барди. Несвоєчасна утилізація барди, її тривале зберігання на території заводів, наступна фільтрація представляє серйозну угрозу економічній безпеці навколо спиртових заводів.

Даний проект спрямований на створення виробництва по переробці післяспиртової барди та виробництва сухого кормового продукту стандарту DDGS.

Даний проект пропонується для впровадження на типовому спиртовому виробництві потужністю по спирту 3000 дал/добу, при обсягу післяспиртової бардив кількості до 17 тон в годину (390 тон на добу), при концентрації 7,65% твердих речовин. Технологія переробки барди в сухий гранульований кормовий продукт включає чотири основні стадії:

  • розділення барди на рідку та дисперсну фази на декантерній станції;

  • упарювання фільтрату барди до вмісту сухих речовин 40% на випарювальній станції;

  • сушку продуктів першої та другої стадій на станції сушки;

  • грануляцію сухої барди.

Реалізацію даного проекту пропонується здійснювати в 2 етапи. На першому етапі впроваджується обладнання для розділу первісної барди, його сушки та грануляції. Реалізацію другого етапу доцільно здійснювати через рік після першого шляхом впровадження додаткового обладнання.

Впровадження даного проекту дозволить:

1. Знизити навантаження на очисні споруди та забезпечити зростання рівня екологічної безпеки, зменшити витрати на утримання полів фільтрації та штрафні санкції за забруднення навколишнього середовища.

2. Виробляти і реалізовувати готову продукцію для сільського господарства, що відповідає європейським стандартам та має зростаючий попит на внутрішньому і світовому ринку в гранульованому вигляді, що забезпечить зниження витрат на транспортування, збільшить строки зберігання продукції.

3. Розшитими асортимент гранульованих кормо продуктів, що має попит на світових ринках.

Впровадження виробництва гранульованої барди дозволить мати гарантований збут, та дозволить збільшити річний обсяг реалізації до 6912642 грн., з отриманням річного прибутку в розмірі 3253008 грн

5. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,

ім'я, по батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь,

телефон,  e-mail

Науковий керівник проекту

Яценко Володимир Микитович

ЧДТУ, проректор з науково-дослідної роботи та соціально-економічного розвитку, професор, д.е.н.

тел.: 0472-710089,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Автор проекту

Головченко Валерій Миколайович
ЧДТУ, завідувач кафедри технології бродильних виробництв, доцент к.т.н. тел.: 0472-730262

Автор проекту

Яценко Олександр Володимирович

ЧДТУ, декан по роботі з іноземними студентами, доцент, к.е.н.

тел.: 0472-730251

Автор проекту

Нагорний Євгеній Володимирович

ЧДТУ, викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, інженер-технолог спиртових виробництв

тел.: 0472-730262

Автор проекту

Шинкаренко Ольга Миколаївна

ЧДТУ, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, к.е.н.

 тел.: 0472-730262