Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

 1. НАЗВА ПРОЕКТУ
Передочищення природних поверхневих вод для покращення якості питної води


2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Ресурсо- та енергозбереження під час водопідготовки


3. ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ
Черкаський водоканал, Корсунь-Шевченківський водоканал

4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь, телефон, e-mail

Астрелін Ігор Михайлович
НТУУ «КПІ», декан хіміко-технологічного факультету, завідувач кафедри ХТНР, доктор технічних наук, професор
Лега Юрій Григорович
ЧДТУ, ректор, завідувач кафедри радіотехніки, доктор технічних наук, професор
Столяренко Геннадій Степанович
ЧДТУ, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних­ речовин, завідувач кафедри ХХТНР, доктор технічних наук, професор
Пономарьова Марія Вікторівна
ЧДТУ, молодший науковий співробітник кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин

 5. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Метою проекту є розробка проекту, який дозволить мінімізувати вміст органічних сполук у воді р. Дніпро та р. Рось перед стадією хлорування.

Завдання даного проекту полягає в:

  • вивчення технології електроактиваційної обробки води;

  • створення перед проектної документації;

  • розробці проекту зміни гідологічного напрямку руху течії р. Дніпро та р. Рось;

  • вивченні асорбційної очистки і розробці технології попередньої біологічної очистки води;

  • вивченні і розробці технології очистки води з використанням біологічних фільтрів.