Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

 

1. НАЗВА ПРОЕКТУ
Технологія отримання цинкового купоросу із цинковмісних шламів стічних вод.


2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Ресурсо- та енергозбереження у переробці


3. ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ
ВАТ «Черкаське хімволокно»


4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,

ім’я, по батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь,

телефон, e-mail
Столяренко Геннадій Степанович
ЧДТУ, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних­ речовин, завідувач кафедри ХХТНР, доктор технічних наук
Атамась Галина Миколаївна
ЧДТУ, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних речовин, доцент, кандидат технічних наук
Громико Андрій Володимирович
ЧДТУ, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних речовин, доцент, кандидат технічних наук
Вязовик Віталій Миколайович
ЧДТУ, кафедра хімії та хімічної технології неорганічних речовин, доцент, кандидат технічних наук

5. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМІСТ

Метою проекту є розроблення технологічного процесу утилізації цинковмісних шламів у цинковий купорос.

Завдання даного проекту полягає в:

- дослідити склад і фізико-хімічні властивості цинковмісного шламу;

‒ визначити умови перероблення і вибрати раціональні шляхи утилізації;

‒ дослідити вплив різних технологічних параметрів (температури, тривалості контакту, концентрації реагенту, інтенсивності перемішування) на процес вилучення цинку гідроксиду;

‒ вивчити процес седиментації для інтенсифікації осаджування цинку гідроксиду зі стічних вод;

‒ запропонувати технологію очищення цинковмісного розчину від домішок;

‒ розробити технологічний процес утилізації цинковмісних шламів;

‒ виконати порівняльні техніко-економічні розрахунки та визначити економічну ефективність перероблення шламових відходів.

 - створення перед проектної документації.