Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

     1. НАЗВА ПРОЕКТУ

Розробка інформаційно-анілітично системи управління навчальним процесом ВНЗ в умовах європейської інтеграції вищої освіти України

    2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Інформаційні та комунікаційні технології

    3. ПОТЕНЦІЙНІ ЗАМОВНИКИ

Міністрерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації

    4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище, ім'я, по батькові
Місце роботи, посада, науковий ступінь, телефон, e-mail

Науковий керівник проекту

Лега Юрій Григорович


ЧДТУ, ректор, професор, д. т. н., тел.: 0472-710092,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Відпрвідальний виконавець

Триус Юрій Васильович


ЧДТУ, професор кафедри комп'ютерних технологій, д. пед. н., тел.:0472-730271

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Ситник Олександр Олексійович


ЧДТУ, проректор з навчальної роботи, професор, к. т. н., тел.:0472-730094

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Качала Тамара Миколаївна


ЧДТУ, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, професор, п.е.н., тел.: 0472-730231

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Григор Олег Олександрович


ЧДТУ, начальник навчальної частини, доцент, к. т. н., тел.: 0472-730258

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Тимченко Анатолій Анастасійович


ЧДТУ, декан факультету інформаційних технологій і систем, професор, д. т. н., тел.: 0472-710086

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Снитюк Віталій Євгенійович


ЧДТУ, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування, професор, д. т. н., тел.: 0472-730235

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Спірін Олег Михайлович


Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, заступник директора, д. пед. н., тел.: 044-4670345

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Саух Валерій Михайлович


ЧДТУ, доцент, к. т. н., тел.: 0472-730271

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Стеценко Інна Вячеславівна


ЧДТУ, доцент, к. т. н., тел.: 0472-730271

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Гриценко Валерій Григорович


Черкаський національний університет, доцент, к. пед. н., тел.: 067-6805011

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Франчук Василь Михайлович


Національний педагогічний університет, доцент, к. пед. н., тел.: 044-2393005

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Заспа Григорій Олександрович


ЧДТУ, старший викладач, тел.: 0472-730271

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Тупицький Дмитро Петрович


Черкаський національний університет, аспірант, тел.: 066-5068520

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Автор проекту

Герасименко Інна Володимирівна


ЧДТУ, аспірантка, тел.: 0472-730271

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


    5. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМІСТ 

Метою проекту є створення та впровадження у діяльність ВНЗ 3-4 рівнів акредитації інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом (ІАС УНП) в умовах кредитно-модульної системи навчання та європейської інтеграції вищої освіти України.

ІАС УНП ВНЗ є складовою цифрового університету , концепція якого запропонована авторами проекту, і повинна забезпечити кінцевим користувачам, які приймають рішення (в межах своїх повноважень) зручний доступ до відповідних даних, моделей та інших інформаційних ресурсів з метою прийняття рішень у напівструктурованих і неструктурованих ситуаціях, пов'язаних з навчанням студентів і управлінням діяльністю навчальних підрозділів ВНЗ. Даний проект є наступним етапом після створення інформаційно-аналітичної системи контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ (ІАС КОНДС), що розроблена у 2009-2010 р.р. за Держбеджетною темою №ІТ/535-2009 (реєстраційний №0109U006094) за Державною програмою "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці   на 2006-2010 р.р.

Однією з ключових складових ІАС буде підсистема моделювання навчального процесу, яка на основі методів обє'ктно-орієнтованого моделювання складних систем та технологій імітаційного моделювання систем з використанням мереж Петрі буде враховувати складні взаємозв'язки між усіма суб'єктами навчального процесу і стане ефективним інструментом для розробки та дослідження нових технологій управілння навчальним процесом ВНЗ. В межах проекту також планується дослідити та розробити системну архітектуру ІАС з використанням технології корпоративної шини служб (ESB) на технологічному стеку JEE 5/6 для забезпечення можливості інтеграції ІАС УНП ВНЗ з такими складовими цифрового університету, як ІАС управління людськими ресурсами ВНЗ, ІАС "Електронний диспетчер", ІАС "Електронний деканат", ІАС "Кафедра", ІАС управління навчальним навантаженням, ІАС контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ.

В результаті реалізація проекту планується створити університетський портал як інформаційно-аналітичне середовище для підтримки освітньо-наукових процесів у межах ВНЗ на основі використання сучасних інформаційних технолгій і телекомунікаційних засобів.

ІАС УНП ВНЗ планується впровадити в діяльність ЧДТУ. а також ряду інших провідних ВНЗ України, що підтримують даний проект.