Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

Основні напрями інноваційної діяльності ЧДТУ

у межах Меморандуму

Про утворення інформаційної платформи

«Черкаський бізнес-інкубатор»


Черкаський державний технологічний університет об'єднує, підтримує і розвиває такі напрями інноваційної діяльності:

І. Економіка і виробництво:

1.1. Консалтинг (законодавство, звітна документація, аналіз ринку, бізнес-проектування).

1.2. Формування економічного потенціалу громад (сіл, селищ, районів, власників багатоповерхових будинків, міст).

1.3. Промисловий дизайн.

1.4. Фізичне матеріалознавство і спектральний аналіз матеріалів на основі прецизійних методів контролю для підприємств регіону.

1.5. Виробництво та використання альтернативних горючих матеріалів у автотранспорті, для побутових потреб.

1.6. Розробка технології гідродинамічного емульгування горючих матеріалів на основі відпрацьованих масел.

1.7. Розробка техніко-економічного обґрунтування впровадження технологічної лінії утилізації рідкої спиртової барди для виробництва повноцінного гранульованого кормового продукту стандарту DDGS.

ІІ. Промислова екологія:

2.1. Розробка теоретичних основ і процесів очищення поверхневих вод технології водо підготовки.

2.2. Озонова технологія очищення технологічного газу від оксидів азоту.

2.3. Утилізація та переробка відходів біохімічного виробництва. Розробка біологічно-активних хітиномістких комплексів для застосування в сільському господарстві.

2.4. Формування бізнес-проектів з утилізації електричних та електронних відходів.

2.5. Зниження токсичності відпрацьованих газів автотранспорту.

ІІІ. Нанотехнології і технології наноматеріалів:

3.1. Створення та впровадження нових інформаційних технологій синтезу п'єзоелектричних перетворювачів і на цій основі розробка та впровадження високоефективних низькочастотних і дуже низькочастотних перетворювачів для електро-, гідроакустики та оборони.

3.2. Розвиток лазерних і гідрообразівних технологій спільно з лазерними фірмами Черкас.

3.3. Дротяно-електроерозійне різання матеріалів. Гібридні технології в обробці матеріалів: електроерозійне різання; електрохімічна обробка поверхні.

3.4. Розробка мембран, плівок, волокон з новими фізико-хімічними властивостями на основі природних амінополісахарид.

3.5. Електронно-променева обробка поверхні неметалевих матеріалів.

3.6. Спрямована зміна фізико-хімічних властивостей оптичних матеріалів концентрованим потоком енергії.

ІV. Інформаційно-комунікаційні технології:

4.1. Реалізація ІТ–проектів для малого і середнього бізнесу регіону.

4.2. Реалізація ІТ–проектів для транспорту, телекомунікацій.

4.3. Реалізація ІТ–проектів у медицині, освіті.

4.4. Розробка інформаційно-аналітичних систем управління закладами освіти.

4.5. Розробка web–орієнтованих навчальних систем з розподіленим інтеллектом.

V. Соціально-гуманітарна сфера:

5.1. Модернізація суспільного розвітку регіону.

5.2. Розвиток документології, захист інформації та конфіденційність.