Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

  1. Сприяння транснаціональному співробітництву між ЄС та керівниками ВНЗ країн-партнерів та іншими провідними зацікавленими сторонами шляхом створення науково-дослідних центрів та проведення інших видів роботи;
  2. Проведення національних конференцій, пов’язаних з модернізацією та змінами в країнах-партнерах;
  3. Розробка стратегії управління змінами в вищій освіті в ВНЗ країн-партнерів;
  4. Створення можливостей для молодих керівників та жінок-керівників; поширення результатів проекту.