Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

Аналіз ситуації в регіоні в загалом та система вищої освіти, зокрема, подана вище надала можливість партнерам консорціуму визначити головні цілі запропонованого проекту:

Для того, щоб стимулювати структурні реформи у вищій освіті України та її адаптацію в умовах нової ринкової економіки, потрібно запровадити значну підтримку різних партнерств між університетами та їх професійної сфери, створювати сприятливі законодавчі умови для підприємницької діяльності та передачі технології в місцевих університетах, розповсюджувати найкращий досвід та сприяти розповсюдженню позитивної інформації про плідну співпрацю між університетами та установами комерційної діяльності.

Звичайно, така амбіційна мета може бути досягнута завдяки залученню представників усіх зацікавлених сторін, з одного боку, та кількох західних організацій, які вже мають відповідний досвід, з іншого боку. Структура консорціуму такого всенаціонального проекту є визначальним фактором його успіху. Іншою важливою передумовою успіху проекту виступають серйозна та збалансована діяльність, яка буде доповнювати одна одну та принесе різні результати.

Розробка плану діяльності проекту основується на досвіді партнерів завдяки певної кількості проектів Темпус-Тасіс та спрямована на виконання наступних цілей проекту:

  • дослідити та визначити досвід у галузі підтримки підприємницької діяльності у вищій школі та передача технології, пристосувати її до місцевого оточення, покращити правову структуру функціонування інноваційної передачі SMEs в Україні;
  • створити відділення для підтримки підприємницької діяльності та передачі технології на основі Черкаського державного технологічного університету, який зможе успішно працювати над виконанням головних цілей проекту та залишатися стійким після закінчення проекту;
  • впровадити пробну роботу відділення, для того щоб покращити вміння штатних працівників, докласти зусиль, щоб про відділення знали в регіоні, відновити зв’язки між університетами, владою та підприємницькою діяльністю;
  • розповсюдити результати на національному та регіональному рівніях та визначити стратегію для довготривалого функціонування, встановити близькі зв’язки із схожими структурами за кордоном;
  • запровадити інфраструктуру та надання послуг для успішного впровадження проекту, ведення документації та виконання звітів.

Методологія проекту базується на таких принципах:

  • Усі рівні головних учасників з обох сторін (урядові установи, університети, ділові організації) представлені та сформовані чітко визначеними парами “носій досвіду” – “реципієнт досвіду”. Такі горизонтальні зв’язки забезпечать високу якість та ефективність обміну досвідом. Загалом, така комбінація вертикальних (ієрархічна) та горизонтальних зв’язків гарантує ефективну роботу консорціуму проекту.
  • План діяльності включає ряд послідовних кроків, які сприятимуть логічному розвитку підтримуючої інфраструктури та її ефективної роботи. Кожен крок принесе вагомі результати, що будуть використовуватися на наступних рівнях проекту, а також це надасть змогу прослідкувати за його виконанням.

Особлива увага приділяється управлінню проектом та його веденням. Це дуже важливо, оскільки консорціум складається з великої кількості різних організацій, що виконують різні завдання, а тому загальний успіх Презентація консорціуму.