Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

Координує науково-технічну діяльність університету науково-технічна рада, створена у 1991 р. згідно зі статутом ЧІТІ. Науково-технічна рада університету є науково-консультаційним і дорадчим органом ректорату. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в університеті.

До складу НТР входять за посадами ректор, проректори, декани, начальник НДЧ, висококваліфіковані науковці університету, які працюють у ЧДТУ на постійній основі, на чолі з ректором ЧДТУ професором Ю.Г. Легою – головою науково-технічної ради та його заступником – проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків професором Т.М. Качалою. Допомагає організовувати роботу НТР та проводити засідання секретар науково-технічної ради к.т.н. А.В. Гончаров.

У складі НТР функціонує шість секцій:

- секція інформаційних технологій і систем (голова А.А. Тимченко);

- секція електронних технологій (голова В.М. Шарапов);

- секція машинобудування (голова С.П. Поляков);

- секція природничих наук (голова В.І. Діскант);

- секція гуманітарних наук (голова І.П. Підласий);

- фінансово-економічна секція (голова В.І. Хомяков).

Основні завдання, якими займається науково-технічна рада, наступні:

– проведення аналізу та координація науково-дослідної діяльності в університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України;

– підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами;

– розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних досліджень університету з постановкою перспективних (стратегічних) напрямів та найближчих завдань;

– проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт та інше.